Integritetspolicy

För att säkra en trygg köpupplevelse hos HappySmile kan du här hitta information om hur vi samlar in data, hur dessa data används samt hur de behandlas. När du godkänner Happysmiles villkor godkänner du också vår generella Integritets- och cookiepolicy. Vi gör allt för att säkra fullständig transparens.

1. VI ÄR DATAANSVARIGA - HUR KAN DU KONTAKTA OSS?

kund.happysmile@hotmail.com

Genom att använda www.happysmile.se accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på säkrast möjliga sätt. Vi behandlar dessutom bara uppgifter som är absolut nödvändiga.

2. ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter inkluderar all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive men inte begränsat till, för- och efternamn, ålder, kön, privatadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller andra kontaktupplysningar, oavsett de kan kopplas till ett privat boende eller en arbetsplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar? Som huvudregel kan du använda vår webbplats utan att ge oss information om vem du är eller meddela oss personuppgifter. HappySmile behöver emellertid vissa personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig samt leverera nyheter och andra tjänster till dig. Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för dessa syften.

3. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

När du handlar hos oss behöver vi följande uppgifter för att kunna leverera varan till dig: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Företaget behandlar inte personligt identifierbara uppgifter om dig från tredje part och sparar heller inte information om betalningsmedel, såsom exempelvis kortnummer på betalningskort, bankkontonummer och liknande.

4. MOTTAGARE OCH KATEGORIER AV MOTTAGARE

Det är endast i den egna verksamheten som personuppgifter om våra kunder används. Happysmile har riktlinjer för vem som ska ha tillgång till dessa. Det handlar uteslutande om de ansvariga för webbshoppen och de ansvariga för leverans.

Därutöver kan ansvariga för kundtjänst använda informationen med syfte att hjälpa kunderna med frågor om leverans, produkterna i sig med mera.

5. RADERING AV UPPGIFTER

HappySmile sparar personuppgifter som registreras hos NDP Group ApS i fem år, detta av bokförings- och skattemässiga skäl. Därefter raderas uppgifterna.

Data som ska användas för att skicka en order och som inte längre behövs efter leverans raderas efter 14 dagar.

6. RÄTT ATT DRA TILLBAKA SAMTYCKE

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Du har också alltid rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Om du vill begära ut information/dra tillbaka ditt samtycke, ska du kontakta oss på kund.happysmile@hotmail.com

Om du väljer att ta tillbaka samtycket påverkar det inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter mot bakgrund av tidigare meddelat samtycke fram till den tidpunkt som du tar tillbaka samtycket. Om du motsätter dig insamling och behandling får det verkan först från denna tidpunkt.

Du kan alltid begära att felaktiga uppgifter ska rättas.

7. DINA RÄTTIGHETER

Enligt Dataskyddsförordningen och nationella regler har konsumenter ett antal rättigheter i förhållande till ett företags behandling av personuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter ska du kontakta oss.

7.1. RÄTT ATT SE BEHANDLADE DATA (INSYNSRÄTT)

Du har rätt att få insyn i de upplysningar vi behandlar om dig.

7.2. RÄTT ATT BEGÄRA RÄTTELSE

Du har rätt att begära att oriktiga uppgifter om dig ska rättas.

7.3. RÄTT TILL RADERING/RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår generella radering (fem år).

7.4.RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Du har i vissa fall rätt att begära begränsad behandling av dina uppgifter. Om denna möjlighet är öppen för dig får vi framöver endast behandla uppgifterna - förutom för ekonomiska syften - med ditt samtycke eller utifrån ändamålet att rättsliga krav kan läggas fast, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

7.5. RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING

Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter i samband med direkt marknadsföring.

7.6. DATAPORTABILITET

Du har i vissa fall rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt gångbart och maskinläsbart format samt att flytta dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se. 

8. KLAGOMÅL TILL DATAINSPEKTIONEN

Du har rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du finner kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

9. VEM SKICKAR VI VIDARE PERSONUPPGIFTER TILL?

Personuppgifter som har lämnats till HappySmile kan endast vidarebefordras till:
• verksamhetens interna avdelningar
• noga utvalda och betrodda tredje parter som har uppdragits att leverera produkter eller tjänster som du har beställt
• affärspartners ansvariga för att registrera och hålla ditt konto tillgängligt.

För att kunna vidareutveckla och förbättra HappySmile för vi statistik på hur du använder webbplatsen.

Personuppgifterna registreras hos NDP Group ApS och sparas i fem år för att sedan raderas.

Vi samarbetar endast med dataansvariga i EU eller i länder där vi kan säkra ett tillräckligt skydd för dina uppgifter.

Som registrerad hos NDP Group ApS har du alltid rätt att invända mot registrering. Du har också rätt till insyn kring vilka upplysningar som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter följer av GDPR och nationella lagstiftningar. Förfrågningar i detta avseende skickas till: kund.happysmile@hotmail.com.

10. TILL VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan använda dina personuppgifter för att:

  • Genomföra det köpeavtal du ingår på vår webbplats (skicka dina varor, med mera)
  • Registrera samt hålla din profil uppdaterad
  • Ge dig möjligheter att ta del av vissa tjänster, till exempel tävlingar och kampanjer på nätet
  • Säkra driften och kundtjänsten på vår webbplats

11. INFORMATION OM DINA UPPGIFTER

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Om du önskar utöva denna rätt ska du kontakta oss på kund.happysmile@hotmail.com. Du kan alltid begära rättelse av inkorrekta uppgifter.