Skorstenstätning

Vid inköp av ett gammalt hus med kamin eller kakelugn är skorstensgångarna ofta slitna och läcker, vilket i sin tur kan orsaka brand vid eldning när gnistor rymmer genom sprickor i rökgången. Den som är osäker på statusen på skorstensstocken bör kontakta kommunen som har en auktoriserad skorstensfejarmästare som kan utföra en mätning av hur tät skorstenen är. Läcker rökgången är det dags att vidta åtgärder. Reparation av skorsten kan utföras på flera sätt, antingen genom att glidgjuta en ny beläggning invändigt, eller mura om hela skorstensstocken, eller installera olika sorters rör i rökgångarna.

Relining
Relining är en renoveringsmetod som kombinerar fördelarna med glidgjutning och rörinstallation i rökgången. Skorstenskanalen rengörs först noggrant och sedan förs en slang av flexibelt kompositmaterial ner genom den. Därefter blåses slangen upp med tryckluft och fyller kanalen helt. Kanalens volym och form bevaras i stort sett opåverkat. Därefter härdas slangen med vattenånga och blir hård som ett stålrör. Kompositmaterialet är mycket tåligt, fungerar för alla slags eldningsmiljöer och släpper inte ifrån sig några skadliga ämnen. Eftersom hela rökkanalen utnyttjas blir effektiviteten i det renoverade systemet också maximal.

Miljövänlig metod
Relining är en metod som sparar både miljön och huset den utförs i. I och med att att renoveringen utförs från insidan av rökgången blir behovet av upptagna hål minimal, och miljön omkring skorstensstocken kan bevaras. Kompositmaterialet som används har framtagits för att ge en sund boendemiljö och vara ett klokt miljöval. Härdningen utförs också med vanligt vatten utan några tillsatser. Den som önskar renovera sin skorsten med hjälp av relining kan ta kontakt med en renoveringsfirma som har lång erfarenhet av metoden, som till exempel http://www.skorstensknuten.se/. Sådana firmor ger bäst resultat i och med att de jobbar tillsammans med kunderna och kan anpassa metoden efter behov, önskemål och kanalsystem.