Förskolor i Stockholm

Att välja vilken förskola man ska ha för sitt barn är ett mycket viktigt val för varje förälder. Det är mycket som bör tänkas igenom och tas hänsyn till innan man gör sitt val av vilken förskola man skall låta sitt barn gå i. Om du letar efter en förskola i Stockholm är denna förskola som är belägen mycket centralt, nämligen vid Odenplan, helt perfekt för dig.

Förskola med vackert läge
Denna förskola ligger mycket fint då den är belägen nära många av Stockholms vackra och underhållande parker. Lokalerna som förskolan är belägen i är mycket vackra och de erbjuder platser åt barn som är 1-5 år i åldern. Denna förskola har också ett instagramkonto som är öppet för alla att se vad de gör och har för sig på dagarna. Genom att besöka instagramkontot får man en bättre överblick över hur förskolan är.

Välutformad verksamhet
Det är “Inspiras sju byggstenar för lärande” som ligger till grund för utformandet av denna förskolas verksamhet. Detta innebär att läroplanens mål är mycket tydliga och är ständigt återkommande både i förskolans aktiviteter så väl som dess rutiner och läromiljö.

Eftersom alla barn är olika anpassar de verksamheten efter varje individ och ser till så att allas behov, förmågor och kunskaper både stimuleras och utvecklas.

Besök http://www.inspira-fos.se/forskolor/forskolor/satelliten/ för att får reda på mer!