Göra eget snus

Det kan kännas smidigt att köpa färdigt snus. Det krävs inte mer ansträngning än att köpa en dosa, öppna den och sedan använda snuset. Dock kan det bli både dyrt och tidskrävande i längden. Köper man inte stockar att ha på lager blir det ett himla springande till affären. Det kostar samtidigt väldigt mycket pengar i längden, med anledning av den höga tobaksskatten som råder. Det kan därför vara en god idé att fundera på att göra sitt eget snus.

Hur gör man eget snus?
Det finns både enklare och mer avancerade sätt att göra eget snus på. Det mer avancerade sättet involverar råtobak som måste behandlas för att sedan kunna bli brukligt som rent snus. Detta arbete kan ta tid och kräver även kompetens inom området för att det ska bli bra. Detta tillvägagångssätt kan dock vara bra om man har ett stort intresse och vill lägga tid på det. Vill man nå en enklare väg till snuset så kan man köpa snussatser, vilket man kan läsa mer om på följande hemsida, http://www.göra-eget-snus.se/.

Snussatser till eget snus
Snussatser innehåller ingredienserna som krävs för att göra eget snus. Man följer de anvisningar som kommer tillsammans med satserna. Alla delar eller ingredienser blandas samman med tillägg av kryddor om så önskas. Nästa steg är att det ska fermenteras i ugnen för att slutligen kylas ner i kylen i några dagar. Efter denna korta och enkla process kan du sedan snusa ditt eget snus.

En sats snus innebär mer konkret cirka femtio dosor. Satserna är billigare än att köpa färdiga dosor. Det gör att du sparar pengar samtidigt som du får möjlighet att skapa ett snus helt efter eget tycke och smak.